Zápis z valné hromady Armové z.s.

Zápis č. 1/2014
 
z 1.řádné valné hromady ARMOVÉ z.s. konané dne 6. 12. 2014
 
Přítomno:  11 členů spolku dle prezenční listiny
 
Program:           1. Zahájení
                             2. Volba návrhové a mandátové komise  
                             3. Zpráva o hospodaření spolku
                             4. Zpráva o činnosti spolku
                             5. Diskuse
                             6. Návrh a schválení usnesení
                             7. Závěr a pohoštění
 

Složení komisí

 
Návrhová komise – Petr Sedlák, Jiří Fišer (pro - všemi hlasy)
 
Mandátová komise – Jaroslav Doležal, Jiří Fišer (pro - všemi hlasy)
 

Návrh usnesení 1. řádné valné hromady ARMOVÉ  z.s. ze dne _6.12. 2014

 
  1. Zpráva o hospodaření spolku (období 5.2. 2014 – 31. 12. 2014)    
  2. Stanovení členského příspěvku na rok 2015.
  3. Zpráva výkonné rady o činnosti spolku v roce 2015.
  4. Schválení zásad hospodaření a rozpočtu spolku od 1. 1. 2015

 

Usnesení 1. řádné valné hromady ARMOVÉ  z.s. ze dne_6. 12. 2014

 
Valná hromada vzala na vědomí:
  1. Zprávu o činnosti spolku v roce 2014
          
          Valná hromada schválila:
  1. Zprávu o hospodaření ZO za období 5. 2. 2014 – 31. 12. 2014.
  2. Stanovení členského příspěvku na rok 2015. Muži ve výši 300 kč, ženy, studenti a důchodci ve výši 150 kč, který stávající členové uhradí nejpozději do 31. 3. 2015.
  3. Zprávu výkonné rady o činnosti spolku v roce 2015.
  4. Schválení zásad hospodaření a rozpočtu spolku od 1. 1. 2015
                                  
Všechny body usnesení byly jednomyslně schváleny.
Přílohy:  1 x zásady hospodaření a 1 x prezenční listina
 
Zapsal: Petr Sedlák                                                            Karel Červený
                                                                                          předseda Armové  z.s.